Home | Mijn achtergrond | Zakelijke aspecten | Blogs | Links & literatuur | Contact & route | LinkedIn
praktijknaam en therapeut

Wat is fasetherapie?

Na een aantal jaren gewerkt te hebben met kinderen in mijn praktijk ontdekte ik dat er een groep kinderen was die aan  de kortdurende vorm van kindertherapie niet voldoende hadden. Alsof ze niet konden worden aangesproken op dat sterke deel in zichzelf om vandaaruit hun klacht te kunnen aanpakken. Ik ontdekte dat ze met die basis in zichzelf geen of moeilijk contact konden maken.

Er waren overeenkomsten tussen deze kinderen die te maken hadden met hele vroegkinderlijke ervaringen. Ofwel een moeilijke tijd rondom de zwangerschap of geboorte, te vroeg gescheiden worden van de moeder, couveuse kinderen, adoptiekinderen, kinderen die door ziekte of pijnen zoals bij het Kisssyndroom zich onvoldoende hebben kunnen laven aan de warmte en rust die nabijheid van een verzorgende ouder garandeert. Ook de kinderen die door ziekte of problematiek van de ouder niet toekwamen aan het kunnen groeien van de veilige nabijheid wat in die vroege kindertijd zo waardevol is. Voor deze kinderen volgde ik de opleiding fase- en differentiatietherapie, ontwikkeld door Anniek Thoomes Vreugdenhill.

In fasetherapie zijn ouders de co-therapeut(en). Wat betekent dat een groot deel van de behandeling door ouders thuis wordt uitgevoerd. In nauwe samenwerking met mij, begeleid ik kind en ouders in het opbouwen van de fasen die doorlopen moeten worden. Afhankelijk van hoe het zich ontwikkeld zie ik kinderen meer of  minder in de praktijk. In de opbouwfase zie ik kinderen wekelijks, later minder frequent.

Het is een intensief programma waarbij ouders moeten rekenen op minstens een jaar om alle stappen te doorlopen. Op een gestructureerde wijze worden door ouder en kind ervaringen opgedaan rond zorg, vertrouwen in anderen en denken over jezelf.

Bij differentiatietherapie wordt een kind of jongere gestimuleerd allerlei details te gaan voelen. Zacht, warm, koud, zout, zoet enzovoort. Bij problemen met t basisvertrouwen is contact met deze waarnemingen vaak afgestompt, omdat het ook pijnlijke dingen naar boven kan laten komen. Na de differentiatietherapie kan worden gestart met fasetherapie. Met het kind wordt per levensfase (baby, peuter, kleuter, basisschool) uitgezocht wat je nodig hebt. Hierna mogen kinderen dit met hun ouders of verzorgers binnen  huiswerkopdrachten gaan na spelen en ervaringen opdoen. Op speelse wijze wordt er bijvoorbeeld per dag tien minuten voorgelezen in een sfeer van “samen zijn”.  De opgedane ervaringen worden in de therapie uit gewerkt. Daarnaast is er met ouders of verzorgers veelvuldig contact over het verloop van de fasen in de thuissituatie.

In het begeleiden van de fasen heb ik afgelopen jaren hele bijzondere ervaringen gehad. Daar waar het vertrouwen in de basis hersteld wordt zie ik tussen ouder en kind een nieuwe liefdevolle verbinding ontstaan. Ik ben dankbaar voor deze mooie ervaringen.

Als moeder heb ik ervaring met fasetherapie met mijn dochter. In haar babytijd heeft ze de last ervaren van ernstige klachten van het Kisssyndroom. Daardoor heeft ze belangrijke momenten in haar ontwikkeling op het gebied van nabijheid ervaren gemist. Als 9-jarige heeft ze opnieuw de fasen doorlopen en dit heeft haar en ons als ouders erg geholpen.

Op de site www.hechtingsproblemen.nl kun je meer lezen.

Bolstraat 1 - 3581 WS Utrecht - m: 06 - 414 23 604 - e: praktijkliesbeth@gmail.com
Bolstraat 1 - 3581 WS Utrecht - m: 06 - 414 23 604 - e: praktijkliesbeth@gmail.com