Home | Mijn achtergrond | Zakelijke aspecten | Blogs | Links & literatuur | Contact & route | LinkedIn
praktijknaam en therapeut

Mijn achtergrond

'Het mooiste beroep van de wereld'

Sinds 2000 werk ik als Integratief Kindertherapeut vanuit mijn eigen praktijk met kinderen, jongeren en ouders. Sinds 2017 werk ik daarnaast ook met volwassenen. De eerste kinderen die ik zag in de praktijk zijn nu zelf volwassen.

Jarenlang gaf ik de trainingen 'Praten met kinderen, hoe doe je dat?' en ‘Huilen, Boos zijn, Ruzie’ aan ouders en (beroeps)opvoeders.
Nu geef ik in groepsverband psychodramatherapie aan (vrouwen) groepen.

Als jeugdwelzijnswerkster heb ik veel ervaring opgedaan in het groepswerk met jonge kinderen en in de kinderpsychiatrie. Jaren werkte ik als spelleidster met meervoudig gehandicapte kinderen. Vanuit deze begeleidende functie heb ik later verdieping gevonden in het kindertherapeutische werk.

Ik geloof dat niemand zoveel weet van de innerlijke wereld van een kind als het kind zelf. Ik zie kinderen hun innerlijke hulpbronnen gebruiken zodat ze zekerheid en veiligheid in zichzelf kunnen dragen. Ik prijs me gelukkig dat ik dit proces mag begeleiden.

Ik ben een enthousiast, creatief en intuïtief mens en werk met hart en ziel vanuit mijn eigen praktijk. Mijn talenten kan ik iedere dag weer volop inzetten, ik kan me dan ook geen leuker beroep voorstellen dan het werk wat ik doe. Met mijn collega (kinder)therapeuten werk ik nauw samen in de vorm van intervisie voor feed-back, verdieping en doorverwijzing.

Ik ben getrouwd en moeder van drie prachtdochters. In mijn samengestelde gezin leerde ik met vallen en opstaan over de rollen van ouder en stiefouder. Ook hebben we mooie ervaringen opgedaan als crisispleeggezin. 

De post HBO opleiding tot Integratief Kindertherapeut volgde ik aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie.
Na mijn afstuderen volgde ik verschillende opleidingen op het gebied van hechtingsproblemen, waaronder fase- en differentiatietherapie van Anniek Thoomes.
Daarnaast schoolde ik me in systemisch werk door het werken met familieopstellingen en contextuele therapie. Ik ben me nog meer gaan richten op de positieve psychologie en leerde in ieder kind zijn of haar unieke talenten te ontdekken. 
In 2008 maakte ik kennis met EMDR en ronde dit af in 2018 door de opleiding IEMT, Integral Eye Movement Therapie.
Sinds 2017 werk ik als coach/counseler ook met volwassenen vanuit de Transactionele Analyse en vanuit PRI, past reality integration. Ik volgde de opeiding tot TA-counselor bij Theo van de Heijden.
In 2020 ronde ik de opleiding Transactionele Analyse Psychotherapie af op de TA-academie. 
Bij Marijke Arendsen Hein en andere bevlogen docenten volgde ik de opleiding tot Psychodramaturg en daarmee werd ik tevens groepstherapeut.
Lees hierover verder op Praktijk voor Integratieve Psychotherapie en Psychodrama


Voor mijn persoonlijke ontwikkeling volg(de) ik vele trainingen op het gebied van bewustwording waaronder meditatie, Satsangs, training in lichaamsgericht werken, emotioneeel vaardig worden en PRI. Afgelopen jaren heb ik vele opstellingen begeleid en mede gerepresenteerd, veelal samen met mijn echtgenoot. Samen volgden we ook trainingen in communicatie en emotioneel lichaamswerk.
Deze bijeenkomsten geven me steeds nieuw inzicht over mijzelf en anderen waarmee ik vol nieuwe energie en een open hart eenieder kan ontvangen in de praktijk.

Bolstraat 1 - 3581 WS Utrecht - m: 06 - 414 23 604 - e: praktijkliesbeth@gmail.com
Bolstraat 1 - 3581 WS Utrecht - m: 06 - 414 23 604 - e: praktijkliesbeth@gmail.com