Home | Mijn achtergrond | Zakelijke aspecten | Blogs | Links & literatuur | Contact & route | LinkedIn
praktijknaam en therapeut

Oudergesprekken


'Hoe wij mensen (kinderen) maken' 
 

Naast de oudergesprekken welke gekoppeld zijn aan de de kinder en jongeren therapie is het ook mogelijk voor ouders om een (of meerdere) ouderbegeleidingsgesprek(ken) aan te vragen.
Een gesprek kan helpen om zorgen weg te nemen of om 'anders' te leren kijken naar wat een kind probeert duidelijk te maken met bepaald gedrag. 

Ouders kunnen behoefte hebben aan een reflectiegesprek rondom hun ouderrol. De rol van ouder kan zwaar zijn, je wordt ten diepste geraakt door het wel en wee van je kind. Soms helpt het om van een afstandje te kijken naar het gezin. Dit kan gaan over een samengesteld gezin zijn, een gescheiden gezin, het alleenstaand ouderschap, het co-ouderschap of het vormen van een -pleeg of adoptiegezin.
Hoe ga ik om met de verschillende rollen en posities van iedereen?
Vanuit systemisch oogpunt gaan we in gesprek en/of aan het werk met hetgeen zich voordoet.

In deze tijd van vele nieuwe gezinsvormen zie ik de vele vragen hieromtrent terugkeren binnen de praktijk. Ik herken het verlangen naar een nieuw evenwicht en in een nieuwe vorm weer 'heel' te zijn.
Ook met vragen over ontwikkelingsproblemen, communicatieproblemen of opvoedvraagstukken ben je als ouder van harte welkom binnen de praktijk.

Voor ouders die graag verdieping willen is er ook de mogelijkheid om deel te nemen aan de psychodrama groepen die ik met regelmaat organiseer. Deze zijn gebaseerd op het systemische gedachtengoed van familieopstellingen, contextuele therapie en de Transactionele Analyse. 

Zie voor meer informatie Praktijk voor Integratieve Psychotherapie en Psychodrama   

Bolstraat 1 - 3581 WS Utrecht - m: 06 - 414 23 604 - e: praktijkliesbeth@gmail.com
Bolstraat 1 - 3581 WS Utrecht - m: 06 - 414 23 604 - e: praktijkliesbeth@gmail.com