Home | Mijn achtergrond | Zakelijke aspecten | Blogs | Links & literatuur | Contact & route | LinkedIn
praktijknaam en therapeut

Volwassenen

'Kinderen zijn kleine mensen, volwassenen zijn grote kinderen'


Binnen mijn werk als kinder- en jongerentherapeut werk ik met de ouder/opvoeder in de vorm van ouderbegeleiding.
Daarnaast zijn ook volwassen cliënten van harte welkom bij mij in de praktijk. Zie Praktijk voor Integratieve Psychotherapie en Psychodrama

De eerste kinderen die mijn praktijk bezochten zijn nu zelf volwassen.
 
Kinderen doen 'eigen' ervaringen op en kunnen op heel eigen wijze al hun verstrikkingen/patronen hebben die niet langer werken, waar ze last van hebben. Het is fijn voor kinderen daar bij mij ruimte en aandacht op te krijgen en zo onbelast verder te kunnen.

Daarnaast zijn kinderen onlosmakeijk verbonden met hun ouders. Zeer jonge kinderen, jonger dan drie jaar, ervaren geen afgescheiden IK. Ze ervaren gewoon alles in hun omgeving als een. Hun afgescheiden IK ervaring vormt zich pas later. In die zin nemen jonge kinderen ook de binnenwereld van de ouder helemaal in zich op. Ze ervaren die gevoelens heel dichtbij en nemen ze op in hun gevoelswereld. Deze herinneringen zijn weliswaar onbewust, er horen nog geen gedachten, verhalen of beelden bij. Ze worden onbewust opgeslagen als gevoelsherinnering. Het lichaam onthoud deze gevoelsherinneringen.
Als een ouder nog met onverwerkt trauma zit, opgedaan in de eigen jeugd of meegenomen uit eerdere generaties dan is dit automatisch voelbaar voor een jong kind wat nog geen onderscheid kan maken tussen mijn en dijn.

Mijn boodschap aan ouders van jonge kinderen is dan ook om vooral goed voor de eigen binnenwereld te zorgen. Zo bevrijd je niet alleen jezelf van oud zeer maar doe je dat ook voor je kind(eren). Ook al zijn je kinderen wat groter dan is de wijze waarop jij je leven leeft het allergrootste voorbeeld voor je kind en zal het veel daaruit automatisch overnemen.

Soms is het meer van belang met de ouder te werken dan met het kind. Als het duidelijk is dat de meeste groei te behalen is in het werken met de binnenwereld van de ouder dan is dat sinds een aantal jaren ook een mogelijkheid bij mij in de praktijk. Na twintig jaar praktijkvoering met als voornaaamste doelgroep kind en jongere is er ook de mogelijkheid voor volwassenen voor coaching en therapie. 

Afgelopen jaren volgde ik verschillende opleidingen en bijscholingen welke gericht zijn op het werken met volwassenen.
De basis van waaruit ik werk is het psychodynamische werk vanuit de Transactionele Analyse en PRI, Past Reality Integration. Aangevuld met mijn systemische werk, psychodrama en ACT en IEMT.
In 2021 ben ik gestart met psychodrama groepen voor vrouwen. Voor meer informatie kijk verder op Praktijk voor Integratieve Psychotherapie en Psychodrama


Ervaringen;

'Ik ben vroeger bij jou in kindertherapie geweest, wat ik heel fijn vond. Door deze ervaring bij jou ben ik nu zelf in de hulpverlening gaan werken. Graag wil ik nu nog eens terugkijken naar hoe ik was als kind' Januari 2020

'Door de beeldende manier van werken bij jou blijf ik goed zien wanneer ik in mijn kind-deel schiet in de relatie tot mijn kinderen. Ik zie dan dat kleine poppetje steeds voor me, dat wat een deel in mij is en niet buiten mij.
Nu kan ik zelf zorgen voor dat deel en hoeven mijn kinderen dat niet steeds goed te maken voor mij. Daar ben ik je erg dankbaar voor. Ook je adviezen hoe beter samen te werken en steeds weer opnieuw de verbinding te blijven zoeken heeft me als mens verrijkt en komt ons hele gezin ten goede.'
 September 2018


'Ik dacht steeds dat er iets mis was met mijn kind. Maakte me veel zorgen dat ik niet genoeg deed voor hem en bleef maar piekeren over alles rondom mijn kinderen. Nu zie ik dat dit patroon van zorgen maken echt van mijzelf is, iets wat ik als kind al aangeleerd heb. Door de begeleiding bij jou ben ik de aandacht van overmatig zorgen voor mijn kinderen gaan weerleggen naar goede zelfzorg. Daardoor ervaar ik meer rust en ruimte voor mezelf en geef ik mijn kinderen meer vertrouwen dat ze gewoon helemaal goed zijn! Dank Liesbeth! Januari 2019

'Na een zomervakantie met flink wat gedoe in ons gezin met twee pubers en steeds weer terugkerende ruzies en patronen had ik behoefte aan hulp. Ik had er echt last van, kon slecht tegen de ruzies, probeerde steeds te bemiddelen tussen iedereen of boosheid bij anderen te voorkomen en werd er zelf ongelukkig van. In de gesprekken met Liesbeth is veel duidelijk geworden: waar komt mijn behoefte om ruzies van anderen op te lossen vandaan, waarom heb ik moeite met emoties als boosheid en hoe kan ik een nieuwe balans vinden zonder mezelf te verliezen. Wat is het verschil in het steunen van de ander, zonder het over te nemen van die ander. Met onder meer rollenspel en door het uitdiepen van concrete voorvallen waar ik last van had, heeft Liesbeth me inzicht gegeven in het effect van mijn manier van doen op de gezinsdynamiek.
Liesbeth's warme en praktische manier van werken heeft ertoe geleid dat ik nu bewust andere keuzes maak dan voorheen en beter in staat een stapje terug te doen.'
Maart 2020
 

 
Bolstraat 1 - 3581 WS Utrecht - m: 06 - 414 23 604 - e: praktijkliesbeth@gmail.com
Bolstraat 1 - 3581 WS Utrecht - m: 06 - 414 23 604 - e: praktijkliesbeth@gmail.com