Home  | Mijn achtergrond  | Zakelijke aspecten  | Links en literatuur  | Contact & route  | facebook
Praktijk voor Integratieve Kindertherapie
Liesbeth van Heijnsbergen

Trainingen


'Het leven wordt niet rijker door vrij te zijn van emoties,
wel door vrij met emoties om te kunnen gaan.'
 
 

 

Onze huidige opvoedstijl is sterk gericht op het weghouden van teleurstellingen in plaats van het veilig leren oefenen met de realiteit, met haar leuke en minder leuke kanten. We schrikken tegenwoordig snel van negatieve emoties zoals pijn en verdriet en doen er vaak alles aan om het snel op te lossen, ervan weg te gaan.
Door ervaringen uit mijn eigen kindertijd, in mijn vak als hulpverlener en als moeder leerde ik over de grote waarde van emotioneel vaardig te zijn. 

Investeren in het vroege levensverhaal van een klein mens kan een grote verandering betekenen voor het vervolg; voor de afloop van het verhaal.
Ouderschap is daarom naar mijn idee een heilige taak en zwaar onderschat hoe moeilijk het kan zijn en hoe groot je invloed is. Als ouder hebben we niet enkel de taak om te zorgen voor het 'gelukkig zijn' van onze kinderen.
Leer kinderen ook om aanwezig te zijn bij pijnlijke emoties, zodat teleurstelling en pijn een gewoon onderdeel van het leven wordt. 
Leer kinderen hun muurtjes ter bescherming tegen pijn zo laag mogelijk te houden, want juist van die beschermers kunnen we veel last hebben in het opgroeien en de gevolgen zijn levenslang voelbaar.
Om die reden geef ik mijn ervaringen hierin graag door aan ouders van jonge kinderen.

De eerstvolgende training zoals hieronder beschreven zal de laatste zijn in deze vorm. De training is toe aan een 'nieuw jasje' met een nieuwe naam en inhoud.
Begin 2019 zal de training in de nieuwe vorm starten.

Op maandagavond 8 oktober 2018 start er een nieuwe training Praten met kinderen, hoe doe je dat? 

Op zes avonden van 19.30 tot uiterlijk 22.00 uur. Kosten zijn 240 euro per persoon. 
Ik werk graag met een kleine groep dus houd ik een maximum van zes deelnemers aan.

Op vrijdagochtend organiseer ik met regelmaat een 'open-inloop' ochtend. Ik bied daarmee de mogelijkheid voor ouders om met een vraag te komen rondom communicatie en/of het delen van ervaringen met andere ouders. 
Soms werken we rondom een thema welke dicht raken aan de communicatietrainingen zoals omgaan met ruzie en conflicten.
Als je op de hoogte wilt blijven via de nieuwsbrief, klik dan 
hier.
Er zijn geen kosten verbonden aan deze inloop ochtenden.

De trainingen
‘Praten met kinderen….hoe doe je dat?’ en  en ‘Huilen, boos zijn, ruzie’ richten zich op opvoeders van kinderen van, zoals (groot-)ouders, leiding van speelgroepjes, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en basisonderwijs, verzorg(st)ers en medewerk(st)ers in de gezondheidszorg, studenten van PABO-opleidingen voor gezinsverzorgend en agogisch werk. Een ieder die zich al dan niet beroepshalve geïnteresseerd is in het verbeteren en verdiepen van contact met kinderen.
 

Training ‘Praten met kinderen….hoe doe je dat?’ 

Als je aandacht besteed aan het begin van het leven verander je het hele verhaal, het hele verloop van het verder leven.

In deze training leer je verschillende communicatietechnieken toe te passen die het contact met kinderen kunnen verbeteren en verdiepen.

Charlotte Visch (grondlegger integratieve kindertherapie en ontwikkelaar van deze training) ontwikkelde een hele specifieke manier van communiceren naar kinderen, de kindertherapeutische communicatie. De basis van deze communicatietechniek is de gedachte dat kinderen de woorden die ze kiezen niet voor niets kiezen en dat het taalgebruik een weergave is van wat er in de binnenwereld speelt.

Zo is de oudertraining van Gordon vooral bekend geworden om de ik-boodschappen voor ouders. De kindertherapeutische communicatie gaat verder en ontleent zijn kracht juist aan het centraal zetten van het kind. Daar waar Gordon de ouder ondersteunt, waardoor het kind duidelijkheid verkrijgt en rust, geeft de kindertherapeutische communicatie het kind volledige erkenning over zijn intern proces, waardoor er tussen ouder en kind meer begrip ontstaat.

De training ‘Praten met kinderen…hoe doe je dat?’ gaat in op de manier waarop kinderen in elkaar zitten. Hoe ze praten, hoe ze denken, hoe ze voelen. Wat er in hun binnenwereld gebeurt wanneer ze plotseling kinderachtig gedrag vertonen.

Je leert voor een deel te zien van waaruit jezelf als opvoeder communiceert, vanuit je volwassen positie, je overtuigingen die je van vroeger hebt overgenomen (introjecten), je kleine gekwetste kant of je afweer (bescherming).

Dit stukje zelfonderzoek binnen de training maakt dat je heel anders t.o.v. kinderen kan komen staan, met meer ruimte en respect voor wat een kind op dat moment van zichzelf aan jou laat zien.

Je leert te ontdekken wat je als opvoeder zo ‘triggert’ waardoor je niet meer respectvol kan handelen naar een kind en wat dat over jezelf vertelt.

De training bestaat uit 6 wekelijkse bijeenkomsten van een avond of dagdeel.

Trainers:
Liesbeth van Heijnsbergen, integratief kindertherapeut en Esther de Joode, integratief kindertherapeut.

Doelgroep:
Ouders, die beter met hun kind willen communiceren en zo bepaalde opvoedingsproblemen gemakkelijker willen oplossen en een ieder die al dan niet beroepshalve geïnteresseerd is in het verbeteren en verdiepen van contact met kinderen.

Doelen:
Door verbeterde communicatie meer en beter contact hebben en het fijner, gezelliger hebben met je kind. Jezelf als opvoeder beter leren kennen, onderzoeken vanuit ‘welk gebied' je als opvoeder communiceert.

Werkwijze:
De training is praktijkgericht. Er wordt in kleine groepjes geoefend met de eigen thuissituatie als uitgangspunt. De trainer legt een aantal bruikbare tips voor die je direct kan toepassen.

Inhoud:
6 lessen, wekelijks, met als inhoud:

Inschrijving: Als je geïnteresseerd bent in deze cursus kun je je inschrijven door een e-mail te sturen naar liesbeth@kindertherapieliesbeth.nl of te bellen om informatie te verkrijgen over data, locatie, kosten en lesmateriaal.

Heb je nog vragen, aarzel niet om contact op te nemen!


Reacties van ouders

“Ik kan weer meer genieten van mijn kinderen. Als er uitbarstingen komen dan kan begrijp ik nu dat mijn kind zich misschien wel heel erg naar voelt en dat ’t bovendien niet tegen mij gericht is, ook al lijkt ’t wel zo”.

“Wel confronterend om te ontdekken wat mijn aandeel is in de communicatie en hoe vaak ik vanuit mijn eigen ’kleine’ reageer, maar nu begrijp ik veel beter wat er gebeurt en hoe ik ’t ook anders kan doen”

“Ontzettend bedankt voor deze leerzame cursus waarmee ik een nog opener, begripvoller en intenser contact met de kinderen heb ontwikkeld.”

“De cursus ‘Praten met kinderen…hoe doe je dat?’ heb ik een half jaar geleden gevolgd. En ik kan zeggen, het heeft een langer termijn effect. De cursus geeft inzicht in de communicatie en gedragingen van je kindje en (niet onbelangrijk) inzicht in de reactie daarop van jezelf. Bovendien is het een leuke ervaring om met andere ouders van gedachten te wisselen over opvoeden en alle leuke en soms ook minder leuke kanten daarvan.

Met de eerste mooie dag in maart, kon ik een voorbeeld uit de cursus van Liesbeth nog mooi in praktijk brengen. Ik kwam met Annemijn op de fiets langs een ijskraam, waar we allemaal kindjes met ijsjes zagen en meteen riep ze: “IJS”. Ik had geen geld bij me en bovendien geen tijd om ijs te gaan eten, dus was het antwoord “nee, wij gaan geen ijs eten” een voor de hand liggende. In plaats daarvan heb ik (zoals van de cursus geleerd) gezellig met Annemijn op de fiets gekletst over de kindjes die ze met ijs had gezien en dat als ’t warm weer is er veel ijs wordt gegeten en dat dat zo lekker is. Helemaal tevreden (in haar gevoel erkent, zoals dat zo mooi heet), maar zonder dat ik heb toegegeven aan haar wens ijs te eten, zijn we zo verder gefietst, zonder dat er een onvertogen woord is gevallen.

Een mooi resultaat van een hele boeiende en leuke cursus.”

Moeder van Annemijn.


Training ‘Huilen, Boos zijn, Ruzie’

Gevoelig én verstandig opvoeden, positief opvoeden zonder straffen en zonder belonen.
Een uitdaging. Waarom zou je dat doen en hoe doe je dat dan?
Bij deze manier van opvoeden is het van belang grenzen te stellen aan gedrag
én het uiten van emoties te accepteren.
Kinderen worden gestimuleerd zelf oplossingen te vinden voor
conflicten en daarbij wordt rekening gehouden met
de aanleg, het temperament en de ontwikkelingsfase van het kind.
Uiteindelijk zullen kinderen zichzelf leren kennen, de ander leren kennen,
zelfvertrouwen krijgen en kunnen samenspelen,
voor zichzelf opkomen en rekening houden met de ander.

In deze training leer je anders omgaan met emoties als huilen, boos zijn, ruzie van kinderen, waarmee je leert grenzen te stellen en ruimte geven om emoties te ontladen.

Huilen en boosheid zijn uitingen van een werkelijke behoefte en geen ‘wangedrag’.Kinderen hebben veel liefde en aandacht nodig, juist als ze het eigenlijk het minst verdienen. Opvoeders worden ondersteund in het omgaan met huilen en boosheid zonder dat zij het huilen proberen te stoppen.

Essentieel hierbij is het ruimte geven aan emoties én het grenzen stellen aan gedrag. Daarnaast wordt duidelijk gemaakt hoe kinderen gestimuleerd kunnen worden zelf oplossingen te vinden om conflicten op te lossen. Opvoeders krijgen hiertoe vaardigheden aangereikt.

De training bestaat uit 3 bijeenkomsten:

Bijeenkomst 1: Omgaan met huilen
Iedereen weet dat een flinke huilbui erg kan opluchten. Toch zijn veel mensen voortdurend bezig het huilen van baby’s en jonge kinderen te sussen; afleiden met een spelletje, de speen geven, een koekje na een valpartij etc. etc.

Hoe goed je ook voor kinderen zorgt,  baby’s en jonge kinderen doen dagelijks pijnlijke gevoelens op; frustratie omdat ze iets nog niet kunnen, afscheid bij de crèche, enz. Ook baby’s en jonge kinderen hebben daarom behoefte om spanning van zich af te huilen. Deze bijeenkomst geeft inzicht in de verschillende functies van huilen. Bovendien leer je hoe je kinderen kunt helpen hun spanning te ontladen.

Bijeenkomst 2: Omgaan met boosheid en driftbuien.
Hoe voel jij je als je boos bent en iemand tegen je zegt “doe eens gezellig” of “doe eens even normaal zeg!”  Vermindert je boosheid of word je juist veel bozer?

Als je boos bent wil je graag serieus genomen worden. Dit geld natuurlijk ook voor kinderen. In deze bijeenkomst besteden we aandacht aan het serieus nemen van boosheid van kinderen zonder een kind gelijk zijn zin te geven en zonder dat er dingen kapot gemaakt worden. Ook driftbuien, treiteren en agressief gedrag komen aan bod.

Bijeenkomst 3: Omgaan met ruzie.
Ruzie hoort erbij. Veel ouder/opvoeders vinden ruzie vervelend. Toch kunnen kinderen er veel van leren. Ze kunnen leren om op te komen voor zichzelf en ze kunnen zich leren inleven in anderen. Het is belangrijk dat je je niet laat verleiden tot de rol van ‘scheidsrechter’, maar kinderen leert om naar elkaar te luisteren en zelf oplossingen te bedenken. Zo bied je hen een omgeving waarin ze leren samenwerken. In deze bijeenkomst besteden we aandacht aan de vaardigheden die daarvoor nodig zijn.

HBR is ontstaan op initiatief van Hanneke van Hasselt - Mooy, schrijfster van ‘Huilen, boos zijn, ruzie – omgaan met emoties bij kinderen van 0-8 jaar’. (2002, 2 e druk 2004). Zie www.huilenbooszijnruzie.nl

Inschrijving : Als je geïnteresseerd bent in deze cursus kun je je inschrijven door een e-mail te sturen naar liesbeth@kindertherapieliesbeth.nl of te bellen om informatie te verkrijgen over data, locatie, kosten en lesmateriaal.

Heb je nog vragen, aarzel niet om contact op te nemen!

Bolstraat 1 - 3581 WS Utrecht - m: 06 - 414 23 604 - e: liesbeth@kindertherapieliesbeth.nl